Smart d.o.o
Kralja Aleksandra 12, Pariski Magazin, II sprat - 21000 Novi Sad - Serbia
Phone: +381 21 4728200
Fax: +381 21 4728200
Mobile: +381 65 24 97 763
www.smart.rs