RSS Feed
Knowledgebase : MICROSOFT PRODUCTS
* Promena sertifikata na ADFS-u (service communication sertifikat)   Dodati certifikat I uraditi assign certifikata Ukoliko sertifikat nema private key, importovacemo ga preko IIS-a   Zatim je potrebno u ADFS-u setovati sertifikat za Service comm...
Pokusali smo da uradimo restore SQL14 (koji se nalazi na Azure-u) na neki shared folder, medjutim DPM koristi C: particiju da smesta privremene fajlove pre nego sto uradi restore na zeljenu lokaciju. Folder na koji smesta podatke se zove ONLINEBACKUPREC...
Smart d.o.o
Kralja Aleksandra 12, Pariski Magazin, II sprat - 21000 Novi Sad - Serbia
Phone: +381 21 4728200
Fax: +381 21 4728200
Mobile: +381 65 24 97 763
www.smart.rs